President:                                                                                                                                               

Rossend Casanova i Mandri – CV 

Vicepresident:                                                                                        

Miquel de Crusafont i Sabater – CV

Secretari:

Albert Vilà i Casol – CV

Tresorer:

Salvador Plantalech i Colomer – CV

Vocals:

1a Anna M. Balaguer i Prunés – CV

2n Jaume Benages i Olivé – CV

3r Jaume Boada Salom (Director de Publicacions) – CV

4t Manuel García Garrido – CV

5è Vicent Fortea i Marzà – CV

6è Montserrat Berdun i Colom – CV

7è Joaquim Pont i Muñoz (Gestor del web) – CV

 

 

 

*Els currículums donen informació preferent sobre l’activitat numismàtica