La nostra entitat publica també llibres i monografies de la seva especialitat. Fins ara s’han editat una cinquantena d’obres que corresponen a l’estudi de les monedes catalanes des de l’antiguitat a l’edat moderna.

Així tenim obres que tracten de les dracmes ibèriques o de les monedes emporitanes dels segles V-IV a.C., d’altres que analitzen la moneda catalana en el període carolingi i comtal, o bé que s’endinsen en l’estudi del florí català ja en els segles XIV-XV o en el de la moneda catalana local s. XIII-XVIII. També s’han editat obres de caràcter més general, com és ara el que recull l’obra esparsa de Joaquim Botet i Sisó, o bé obres que comprenen l’estudi sistemàtic de les emissions d’una localitat o zona geogràfica a totes les èpoques. En aquest sentit és exemplar el llibre Les monedes de Tarragona.

 

Acta Numismàtica

Història monetària catalana

Col·lecció «Complements d’Acta Numismàtica»

Col·lecció «Medallística catalana»

Publicacions singulars

Col·lecció «Tria de reedicions»

Col·lecció «Paramonetària catalana»