Autor: Sanahuja Anguera, Xavier

Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939) i presentació de la col·lecció Paramonetària catalana

Data d’edició: 2020

Descripció física: 185 p.: il·l. color; 30 cm
Entitat: Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans)

ISBN: 978-84-9965-519-2
Col·lecció: Paramonetària catalana ; 1
Editorial: Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans)

Resum

La col·lecció «Paramonetària catalana» pretén catalogar i documentar les emissions de gitons i vals emeses per particulars, establiments i corporacions no oficials de l’àmbit català al llarg de la història. Aquestes fabricacions de gitons i vals estaven destinades a usos ben diversos, com ara substituir i complementar la moneda menuda oficial; controlar el treball, les consumicions, les mercaderies o el temps de les persones pertanyents a un col·lectiu determinat; establir un compromís de compra o de despesa cooperativa; facilitar el joc dins de societats lúdiques o recreatives; fer funcionar mecanismes o màquines expenedores; o fer publicitat de productes, establiments i espectacles.

Aquest volum, que du per títol Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939), cataloga per primer cop les emissions de gitons fabricats per a fer publicitat de productes, establiments i espectacles a la Catalunya dels segles XIX i XX. El catàleg principal inclou fins a 128 gitons, de datació anterior a 1939, majoritàriament emesos a Barcelona durant les dues dècades immediatament posteriors a l’exposició universal de Barcelona del 1888.

 

Publications > Collection “Paramonetària catalana” (“Catalan Exonumia”)

Author: Sanahuja Anguera, Xavier

Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939) and presentation of the “Paramoneària catalana”

Publication date: 2020

Physical description: 185 p.: il·l. color; 30 cm
Institution: Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans)

ISBN: 978-84-9965-519-2
Collection: “Paramonetària catalana”, 1
Publisher: Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (Institut d’Estudis Catalans)

Summary

The “Paramonetària catalana” collection pretends to list and to document the metallic and paper tokens issued by individuals, private businesses and unofficial corporations in the Catalan area throughout history. Those tokens were used for very different purposes, such as replacement and complementation of the official small coinage; control of work, consumptions, merchandises or time managed by individuals belonging to a specific group; establishment of a commitment of cooperative purchase or expense; to ease gambling in the leisure and recreational societies; action of devices or vending machines; or publicity of products, shops and shows.

This volume, whose title is Gitons publicitaris a Catalunya (1850-1939) (Publicity tokens in Catalonia, 1850-1939), lists for the first time the tokens issued for advertising products, shops and shows in 19th and 20th century Catalonia. The main catalogue lists up to 128 tokens, dated prior to 1939, mostly issued in Barcelona during the decades after its 1888 Universal Exhibition.