La Societat Catalana d’Estudis Numismàtics (SCEN), filial de l’Institut d’Estudis Catalans i creada el 1979, té per finalitat l’estudi de les diferents branques de la numismàtica, no només la moneda, sinó també les medalles, els bitllets de banc, els gitons, els bons, els vals i altres objectes paramonetaris i, en general, de tot instrument emprat per a facilitar les transaccions. La SCEN s’ocupa també de la promoció del coneixement, de l’estudi i de la difusió de la numismàtica i de la història de la moneda. L’àmbit històric i geogràfic en què centra preferentment la seva activitat és el dels territoris de l’antiga Corona catalanoaragonesa.

La societat està integrada únicament per investigadors, ja que és condició indispensable per a ingressar-hi haver realitzat i publicat algun estudi. Altres persones interessades poden també formar-ne part, però en qualitat de socis col·laboradors. La SCEN és l’únic col·lectiu científic de la seva especialitat existent en l’àmbit català.

 

Presentation

The Catalan Society of Numismatic Studies (SCEN), subsidiary society of the Institute of Catalan Studies (IEC) and established in 1979, has as a main purpose the research on the different areas of numismatics, not only coins, but also medals, banknotes, tokens, coupons and other paramonetary objects, and generally every single instrument used to ease transactions. The SCEN also promotes knowledge, study and dissemination of Numismatics and coin history. The preferred geographic and historic area of interest is the one that comprises the territories that once formed the old Catalan-Aragonese Crown.

The society is only integrated by researchers as having published some study is a pre-condition to become a member. However, other interested individuals can also become members, but only as collaborators. The SCEN is the only scientific group of its speciality in the Catalan-speaking area.